Państwo Leonarda i Antoni Popławscy zostali w dniu 2 września 2016 roku uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta RP, za przeżycie ponad 50 lat w jednym związku małżeńskim. Uroczystość miała miejsce w Piastowie (gdzie są zameldowani) i została również opisana i zilustrowana zdjęciami na miejskiej stronie internetowej (kliknij tutaj). Przyjaciele Państwa Popławskich z Pidunia, uhonorowali Jubilatów już trochę wcześniej (to jest w roku w którym rocznica przypadała), pamiątkową paterą do obejrzenia na tym zdjęciu. Jak wyglądają medale i wręczone dokumenty można zobaczyć poniżej.