Wójt Gminy Jedwabno
Krzysztof Otulakowski
(lata 2010-2014)

0004

kom. 666 841 303